Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 8: Ghi lại chính xác văn bản Nước Đại Việt ta

CHIA SẺ
Ghi lại chính xác văn bản Nước Đại Việt ta.;  Nêu tên tác giả, tác phẩm có văn bản trích học Nước Đại Việt ta và cho biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm … trong Kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Ghi lại chính xác văn bản Nước Đại Việt ta. (1,5đ)

2. Nêu tên tác giả, tác phẩm có văn bản trích học Nước Đại Việt ta và cho biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, (2,5đ)

3.Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật trong hai câu thơ sau: (2,0đ)

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

 Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

(Tế Hanh, Quê hương)

4.Viết một đoạn văn ngắn (10 – 15 câu) trình bày cảm nhận của em về văn bản Đi bộ ngao du (trích Ế-min hay về giáo dục) của Ru-xô. (5,0đ)


1.Yêu cầu viết đúng văn bản Nước Đại Việt ta.

2. – Tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm Bình Ngô đại cáo.

– Nêu đúng hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô đại cáo.

3..  Nhận xét về đặc sắc nghệ thuật hai câu thơ:

   Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

   Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

– Nghệ thuật nhân hoá và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

– Hiệu quả nghệ thuật: Con thuyền vốn vô tri vô giác nay trở thành một nhân vật có tâm hồn nhạy cảm và tinh tế. Câu thơ mang cảm xúc đầy tính triết lí về lao động trong cảnh thanh bình. Bến quê trở thành một mảnh tâm hồn của người con xa quê.

4. – Yêu cầu HS viết được một đoạn văn với độ dài từ 10 – 15 câu, có sự hoàn chỉnh về hình thức và trọn vẹn về nội dung.

– Về nội dung yêu cầu nêu được:

+ Đi bộ ngao du là một văn bản nghị luận đầy sức thuyết phục. Lập luận chặt chẽ, lí lẽ hoà quyện với thực tiễn cuộc sống giúp cho văn bản sinh động, hấp dẫn.

+ Đi bộ ngao du là một văn bản thật có ích và vô cùng thú vị, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.

+ Văn bản đã giúp cho ta mở rộng tầm nhìn, phát triển nhân cách. Đồng thời cũng mang lại cho ta nhiều bài học nhân sinh sâu sắc, giúp cho cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa.