Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 – Học kì 2: Cảm nhận của em về bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh

CHIA SẺ
Cảm nhận của em về bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 – Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cảm nhận của em về bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh.


1. Chép thuộc bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh.

2. Nêu cảm xúc của mình về:

– Cuộc sống đạm bạc và gian khổ của Bác trong những ngày ở Pác Bó.

– Tinh thần làm chủ hoàn cảnh, tinh thần cách mạng hăng say, nhiệt tình và lạc quan của Người.

– Lối sống, quan niệm nhân sinh và cách ứng xử tuyệt đẹp vượt lên trên gian khổ, khắc nghiệt.

– Bài thơ là bài học về tinh thần lạc quan yêu đời, biết sống và hướng về một lí tưởng cao đẹp.

– Nghệ thuật: Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt cô đọng, hàm súc; ý thơ giản dị mà sâu sắc.