Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố có tên sau và cho biết nguyên tố nào là phi kim?

CHIA SẺ
Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố có tên sau và cho biết nguyên tố nào là phi kim?; Điền trạng thái của các chất cho dưới đây ở điều kiện thường (áp suất, nhiệt độ phòng) vào chỗ trống (…) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 chương 1 Nguyên tử – Phân tử. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Phần trắc nghiệm (8đ)

1. Trong các từ in nghiêng trong các câu sau :

a) Gạo chứa nhiều tinh bột nhất khoảng 80%, mì chứa khoảng 70%, khoai và các loại củ khác chứa ít tinh bột hơn.

b) Đường glucozơ có nhiều nhất trong quả chín, đặc biệt trong quả nho chín.

c) Nước biển gồm nước, muối, và một số chất khác.

d) Vữa để xây nhà gồm cát, ximăng, nước, …

các từ chỉ:

Vật thể tự nhiên:

………………………………

Vật thể nhân tạo:

………………………………

Chất:

………………………………

2. Điền trạng thái của các chất cho dưới đây ở điều kiện thường (áp suất, nhiệt độ phòng) vào chỗ trống (…)

a) Kim cương.                   b) Than chì.                          c) Thủy ngân.                  d) Dầu ăn.

…………..                    …………..                      …………..                 …………..

3. Hãy điền vào chỗ trống các từ, cụm từ thích hợp trong các câu sau:

a) Nguyên tử được tạo nên từ ba loại hạt cơ bản là……… (1)………………

b) Hạt nhân nguyên tử gồm hạt mang điện dương là ……  (2)….. có kí hiệu là

…(3)…, và hạt…… (4)…… , …………   mang điện.

c) Hạt mang điện âm là ……. (5)……. ở…(6) …của nguyên tử, có kí hiệu là

….. (7)….. điện tích là ….. (8)…….

d) Trong một nguyên tử……. (9)…………. =………… (10)……….

4. Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố có tên sau và cho biết nguyên tố nào là phi kim.

– Bari: …………………..  – Thủy ngân: …………………………..

– Photpho: ………………   – Kẽm: ……………………………

– Cacbon: ……………….   – Chì:………… ………………………

– Niken: …………………   – Bạc: …………………………………

Các nguyên tố phi kim là :………………………

Phần tự luận (2đ)

Tổng số hạt tạo thành nguyên tử A là 28, số hạt không mang điện là 10. Hãy xác định nguyên tử khối của A. Viết kí hiệu hoá học của A.


Trá lời đúng mỗi câu được 2 điểm                                          ‘

1. Vật thể tự nhiên: Gạo, mì, khoai, quả chín, nước biển.
Vật thể nhân tạo: Vữa để xây nhà.
Chất: tinh bột, glucozơ, nước, muối, xi măng.

2. a) rắn.                b) rắn.                 c) lỏng.                d) lỏng.

3. (1) proton, nơtron, electron ; (2) proton ; (3) p ; (4) nơtron không ; (5) electron ; (6) lớp vỏ ; (7) e ; (8) -1 điện tích nguyên tố ; (9) và (10) tổng điện tích dương = tổng điện tích âm.

4. – Thủy ngân: Hg

– Kẽm: Zn

– Chì: Pb

– Bạc: Ag

– Bari: Ba

– Photpho: P, là phi kim

– Cacbon: C, là phi kim

– Niken: Ni

Phần tự luận (2đ)

Có p + n + e = 28

 n= 10, 2p= 18

Suy ra p = 9. Nguyên tố Flo: F.