Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học – chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Điền trạng thái của các chất cho dưới đây ở điều kiện thường
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học – chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Điền trạng thái của các chất cho dưới đây ở điều...
Điền trạng thái của các chất cho dưới đây ở điều kiện thường; Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố có tên sau và cho biết nguyên tố nào là kim loại ? ... trong Đề kiểm tra 15...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố có tên sau và cho biết nguyên tố nào là phi kim?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố có tên sau và...
Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố có tên sau và cho biết nguyên tố nào là phi kim?; Điền trạng thái của các chất cho dưới đây ở điều kiện thường (áp suất, nhiệt độ phòng) vào...
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 8 15 phút chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Để tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu lẫn nước, dùng cách nào sau đây?
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 8 15 phút chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Để tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu lẫn nước, dùng...
Để tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu lẫn nước, dùng cách nào sau đây?; Cho công thức hoá học sau Al2(SO4)3. Phân tử có tổng số nguyên tử là gì? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp...
Đề kiểm tra môn Hóa 15 phút lớp 8 chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?
Đề kiểm tra môn Hóa 15 phút lớp 8 chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?
Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?; Cho các chất: khí oxi, nước, cacbonđioxit, muối ăn, ozon, đường kính, cát ... trong Đề kiểm tra môn Hóa 15 phút lớp 8 chương 1 Nguyên tử -...
Kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 chương 5 Hidro và Nước: Dãy oxit nào sau đây đều tan trong nước sinh ra dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh?
Kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 chương 5 Hidro và Nước: Dãy oxit nào sau đây đều tan trong nước sinh ra dung dịch làm quỳ tím...
Dãy oxit nào sau đây đều tan trong nước sinh ra dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh?; Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3 bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao tạo ra 9 gam nước....
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 -chương 5 Hidro và nước có đáp án: Để đưa chùm bóng lên cao người ta thường bơm vào bóng một trong các khí nào sau đây?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 -chương 5 Hidro và nước có đáp án: Để đưa chùm bóng lên cao người ta thường bơm vào bóng...
Để đưa chùm bóng lên cao người ta thường bơm vào bóng một trong các khí nào sau đây?; Dãy chất nào cho dưới đây có phản ứng với khí hiđro? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 – Chương 5 môn Hóa học: Để bơm khí làm khinh khí cầu nên dùng khí nào trong các khí sau đây?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 – Chương 5 môn Hóa học: Để bơm khí làm khinh khí cầu nên dùng khí nào trong các khí sau đây?
Để bơm khí làm khinh khí cầu nên dùng khí nào trong các khí sau đây?; Chất lỏng nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 - Chương 5 môn Hóa...
Kiểm tra 15 phút Hóa lớp 8 – Chương 5: Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất nào cho dưới đây?
Kiểm tra 15 phút Hóa lớp 8 – Chương 5: Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất nào cho dưới đây?
Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất nào cho dưới đây?; Nhóm hoá chất dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm là gì? ... trong Kiểm tra 15 phút Hóa...
Kiểm tra Hóa học lớp 8 15 phút – Chương 3: Trường hợp nào sau đây khí chiếm thể tích lớn nhất (đktc)?
Kiểm tra Hóa học lớp 8 15 phút – Chương 3: Trường hợp nào sau đây khí chiếm thể tích lớn nhất (đktc)?
Trường hợp nào sau đây khí chiếm thể tích lớn nhất (đktc)?; So sánh nào sau đây về thể tích của 0,2 gam khí H2 và 1,6 gam khí O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất là đúng? ......
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa Chương 6 Dung dịch lớp 8 có đáp án: Nêu cách pha chế dung dịch HCl 14,6% và HCl 2M từ 8,96 lít khí HCl (đktc)?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa Chương 6 Dung dịch lớp 8 có đáp án: Nêu cách pha chế dung dịch HCl 14,6% và HCl 2M từ 8,96...
Nêu cách pha chế dung dịch HCl 14,6% và HCl 2M từ 8,96 lít khí HCl (đktc).? Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau để được câu hoàn chỉnh ... trong Đề...