Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Sinh học học kì 1: Nêu cấu tạo của một cung phản xạ đơn giản?

CHIA SẺ
Phản xạ là gì? Cung phản xạ là gì? Nêu cấu tạo của một cung phản xạ đơn giản … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Sinh học học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (5đ) Hãy điền dấu + (nếu đúng) và dấu – (nếu sai) để xác định chính xác vị trí của mỗi cơ quan trong bảng sau:

Cơ quan

Vị trí

Khoang ngực

Khoang bụng

Ở nơi khác

1. Thận

2. Phổi

3. Khí quản

4, Não

5. Mạch máu

6. Măt

7. Miệng

8. Gan

9. Tim

10. Dạ dày

Câu 2. (5đ) Phản xạ là gì? Cung phản xạ là gì? Nêu cấu tạo của một cung phản xạ đơn giản.


Câu 1.

Cơ quan

Vị trí

Khoang ngực

Khoang bụng

Ở nơi khác

1. Thận

+

2. Phổi

+

3. Khí quản

+

4. Não

+

5. Mạch máu

+

+

+

6. Mẳt

+

7. Miệng

+

8. Gan

+

9. Tim

+

10. Dạ dày

+

Câu 2* Phản xạ là:

– Là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả lời những kích thích của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể thích nghi với những thay đổi của môi trường xung quanh.

* Cung phản xạ:

Cung phán xạ: Là đường đi của luồng xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh, rồi từ trung ương thần kinh ra cơ quan phản ứng.

Một cung phản xạ đơn giản gồm có 3 loại nơron:

– Nơron hướng tâm

– Nơron trung gian

– Nơron li tâm.