Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 – có đáp án chương 9 Thần kinh và giác quan: Tủy sống có 2 chỗ phình ở vị trí nào?

CHIA SẺ
Tủy sống có 2 chỗ phình ở vị trí nào?; Tuỷ sống có cấu tạo như thế nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 – có đáp án chương 9 Thần kinh và giác quan. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(7đ) Tuỷ sống có cấu tạo như thế nào?

2..(3đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Tủy sống có 2 chỗ phình ở vị trí nào?

A. Ngực và thắt lưng

B. Cổ và thắt lưng

C. Cổ và ngực

D. Ngực và xương cùng

2. Chức năng của tủy sống là gì?

A. Điều khiển các hoạt động ở tứ chi

B. Dẫn truyền (do chất trắng đảm nhiệm)

C. Phản xạ (chất xám là trung khu của các phản xạ không điều kiện)

D. Cả B và C

3. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Tuỷ sống bao gồm chất xám ở giữa và bao quanh bởi chất trắng.

B. Tri não gồm chất trắng ở trong và chất xám ở ngoài.

C. Não trung gian nằm giữa trụ não và đại nao.

D. Tiểu não có vai trò điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.


1.. (7đ) Tuỷ sống được bảo vệ trong cột sống, từ đốt sống cổ I đến đốt sống thắt lưng II, dài khoảng 50 cm, có phình cổ và phình thắt lưng. Tuỷ sống được bọc trong lớp màng tuỷ gồm màng cứng, màng nhện và màng nuôi.

Tuỷ sống có cấu tạo gồm chất xám ở giữa và chất trắng bao quanh ở ngoài. Chất xám là căn cứ (trung khu) của các phản xạ không điều kiện, chất trắng là các đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.

2..(3đ)

1

2

3

B

D

B