Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Văn lớp 8 15 phút Học kì 1: Phân biệt sự khác nhau giữa cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và trường từ vựng

CHIA SẺ
Phân biệt sự khác nhau giữa cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và trường từ vựng; Tìm từ ngữ có nghĩa rộng bao hàm các nhóm từ sau … trong Chia sẻ đề kiểm tra Văn lớp 8 15 phút Học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Phân biệt sự khác nhau giữa cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và trường từ vựng.

2. (4đ) Tìm từ ngữ có nghĩa rộng bao hàm các nhóm từ sau:

a. Lúa, ngô, khoai, sắn.

b. Su hào, bắp cải, xà lách, diếp cá, cải bẹ.

c. Củi, gas, dầu hoả.

3.(2đ) Những từ: trao đổi, buôn bán, sản xuất được xếp vào trường từ vựng nào?


1. : (4đ) Sự khác nhau giữa cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và trường từ vựng:

– Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ: Là sự khái quát có mức độ từ nhỏ đến lớn giữa các từ ngữ.

Ví dụ: Mèo: mèo mướp, mèo tam thể, mèo mun, …

–  Trường từ vựng: Là tập hợp tất cả các từ có nét chung về nghĩa.

Ví dụ: Hoạt động của tay: đấm, đánh, thụi, bịch, …

2. (4đ) Từ ngữ có nghĩa rộng bao hàm của các nhóm từ:

a. Lương thực

b. Rau

c. Chất đốt

3.(1đ) Những từ: trao đổi, buôn bán, sản xuất được xếp vào trường từ vựng: Hoạt động kinh tế.