Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Kiểm tra 45 phút Chương 1 Lý lớp 8 Cơ học: Người lái ca nô đứng yên so với vật nào dưới đây?

Xem ngay đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp 8 Chương 1 Cơ học: Một người đang lái ca nô chạy ngược dòng sông. Người lái ca nô đứng yên so với vật nào dưới đây?…

1. Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Trong hiện tượng này :

A. Mặt Trời chuyển động, còn Trái Đất đứng yên.

B. Mặt Trời đứng yên, còn Trái Đất chuyển động

C. Mặt Trời và Trái Đẩt đều chuyển động.

D. Mặt Trời và Trái Đất đều đứng yên.

2. Một người đang lái ca nô chạy ngược dòng sông. Người lái ca nô đứng yên so với vật nào dưới đây?

A. Bờ sông.

B. Dòng nước

C. Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước.

D. Ca nô

3. Chuyển động của đầu van xe đạp so với vật mốc là trục bánh xe khi xe chuyển động thẳng trên đường là chuyển động

A. thẳng.

B. tròn.

C. cong.

D. phức tạp, là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng với chuyển động tròn.

4. Chọn câu trả lời sai

Đường từ nhà Thái tới trường dài 4,8km. Nếu đi bộ Thái đi hết l,2h. Nếu đi xe đạp Thái đi hết 20 phút.

A. Vận tốc đi bộ trung bình của Thái là 4km/h.

B. Vận tốc đi bộ trung bình của Thái là 14,4m/s.

C. Vận tốc đi xe đạp trung bình cùa Thái là 4m/s.

D. Vận tốc đi xe đạp trung bình của Thái là 14,4km/h.

5.Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào dưới đây?

A. 36m/s.             B. 100m/s.

C. 36000m/s.        D. 10m/s

6. Chuyển động của quả lắc đồng hồ khi đi từ vị trí cân bằng (có góc hợp với phương thẳng đứng một góc α = 0) ra vị trí biên (có góc hợp với phương thẳng đứng một góc α lớn nhất) là chuyển động có vận tốc :

A. Giảm dần.

B. Tăng dần.

C. không đổi

Advertisements (Quảng cáo)

D. Giảm rồi tăng dần

7. Một vận động viên điền kinh chạy trên quãng đường dài 510m hết 1phút. Vận tốc trung bình của vận động viên đó là:

A. 45km/h.            B. 8.5m/s.

C. 0,0125km/s.     D. 0,0125km/h.

8. Một xe máy di chuyển giữa hai địa điểm A và B. Vận tốc trong 2 thời gian đầu là 30 km/h và trong 2 thời gian sau là 15m/s. Vận tốc trung bình của ôtô trên cả đoạn đường là :

A. 42km/h             B. 22,5km/h

C. 36km/h.            D. 54km/h

9. Nếu trên một đoạn đường, vật lúc chuyển động động nhanh dần, chậm dần, chuyển động đều thì chuyển động được xem là chuyển động :

A. Đều.                  B. Không đều.

C. Chậm dần.         D. Nhanh dần

10. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Một chiếc xe đang đứng yên, khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ …………..

A. chuyển động đều.

B. đứng yên.

C. chuyển động nhanh dần.

D. chuyển động tròn.

11. Ba lực cùng phương có cường độ lần lượt là \(F_1  = 20 N\), \(F_2  = 60 N\) và \(F_3  = 40 N\) cùng tác dụng vào một vật. Để vật đứng yên, ba lực đó phải thỏa mãn:

A. \(\overrightarrow {{F_1}} \)  ,\(\overrightarrow {{F_2}} \)   cùng chiều nhau và \(\overrightarrow {{F_3}} \)   ngược chiều với hai lực trên.

Advertisements (Quảng cáo)

B. \(\overrightarrow {{F_1}} \) ,\(\overrightarrow {{F_3}} \)  cùng chiều nhau và \(\overrightarrow {{F_2}} \)  ngược chiều với hai lực trên.

C. \(\overrightarrow {{F_2}} \) ,\(\overrightarrow {{F_3}} \)  cùng chiều nhau và \(\overrightarrow {{F_1}} \)  ngược chiều với hai lực trên.

D. \(\overrightarrow {{F_1}} \) , \(\overrightarrow {{F_2}} \)  ngược chiều nhau và \(\overrightarrow {{F_3}} \) cùng chiều hay ngược chiều \(\overrightarrow {{F_1}} \)  đều được.

12. Chọn câu trả lời đúng

Khi xe đang chuyển động, muốn cho xe đứng lại, người ta dùng cái phanh (thắng) xe để

A .tăng ma sát trượt       C. tăng ma sát lăn.

B. tăng ma sát nghỉ.       D. tăng trọng lực.

13. Hai lực cân bằng là:

A. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau.

B. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau, có phương nằm trên hai đường thẳng khác nhau.

C. Hai lực cùng đặt vào hai vật khác nhau, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.

D. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.

14. Dấu hiệu nào sau đây là của chuyển động theo quán tính :

A. Vận tốc của vật luôn thay đổi.

B. Độ lớn vận tốc của vật không đổi.

C. Vật chuyển động theo đường cong.

D. Vật tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động thẳng đều.

15. Ý nghĩa của vòng bi trong các ổ trục là :

A. Thay ma sát nghỉ bằng ma sát trượt.

B. Thay ma sát trượt bằng ma sát lăn.

C. Thay ma sát nghỉ bằng ma sát lăn.

C. Thay lực ma sát nghỉ bằng lực quán tính.

16. Khi xe ôtô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp). Hành khách trên xe bị xô về phía trước là do :

A. Ma sát.           B. Quán tính.

C. Trọng lực.      D. Lực đẩy.

17. Một xà lan đi dọc bờ sông trên quãng đường AB với vận tốc 12km/h. Nếu tăng vận tốc thêm 3km/h thì xà lan đến B sớm hơn dự định 10 phút. Quãng đường AB là:

A. 5km.                       B. 10km

C. 15km.                     D. 20km

18. Chuyển động nào sau đây là chuyển động không đều :

A. Cánh quạt quay ổn định.

B. Chiếc bè trôi theo dòng nước với vận tốc 5km/h.

C. Tàu ngầm đang lặn sâu xuống nước.

D. Chuyển động của vệ tinh địa tĩnh quanh Trái Đất.

19. Trong hình vẽ, dưới tác dụng của các lực, vật nào sau đây có vận tốc không đổi?

A . Hình a             B. Hình b

C. Hình c              D. Hình d

 

20. Một chiếc xe đang đứng yên khi chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ

A . chuyển động đều

B. chuyển động nhanh dần

C . đứng yên

D. chuyển động tròn

1

2

3

4

5

A

D

B

B

D

6

7

8

9

10

A

B

B

B

B

11

12

13

14

15

B

A

D

D

B

16

17

18

19

20

B

B

C

C

C

Advertisements (Quảng cáo)