Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Thuyết minh về một văn bản: Thể thơ lục bát

Đề bài: Thuyết minh về một văn bản: Thể thơ lục bát

MB:

Thơ Việt Nam có rất nhiều thể loại: ngụ ngôn, lục bát, song thất lục bát, Đường luật, thơ tự do…

Thơ lục bát đã đi sâu vào tâm hồn người Việt Nam và trở thành máu thịt.

TB:

Thơ lục bát có những đặc điểm:

– Về thời gian: thơ lục bát đã có từ rất lâu.

Advertisements (Quảng cáo)

– Về số tiếng, số dòng:

+ Mỗi cặp gồm hai câu câu 6 tiếng và câu 8 tiếng, khi trình bày câu lục thụt vào một ít so với câu bát.

+ Số dòng trong thơ lục bát không bị hạn định.

Advertisements (Quảng cáo)

– Về gieo vần: Thể thơ lục bát vừa gieo vần chân, vừa gieo vần lưng, tiếng cuối cùng của câu lục gieo vần xuống tiếng thứ sáu câu bát, tiếng thứ tám câu bát gieo với tiếng cuối câu lục tiếp theo.

– Về luật bằng trắc:

O b o t o b

O b o t o b o b

O b o t o b

O b o t o b o b

– Về ngắt nhịp: thông thường là ngắt nhịp chẵn, mỗi nhịp hai tiếng hoặc bốn tiếng (câu bát). Tuy vậy có thể gặp lối ngắt nhịp lẻ mỗi nhịp ba tiếng khi trong câu có tiểu đối.

KB:

Trong thơ ca Việt Nam hiện đại, thơ lục bát vẫn chiếm vị trí quan trọng, được nhiều nhà thơ sử dụng và quần chúng yêu thích.

Advertisements (Quảng cáo)