Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Tiết 45: Dây thần kinh tủy (Bài 1,2 trang 143 Sinh 8)

CHIA SẺ

Bài 1,2 trang 143 SGK Sinh 8: Có 31 đôi dây thần kinh tủy là các dây pha gồm có các bó sợi thần kinh tâm (cảm giác) và các bó sợi thần kinh li tâm (vận động) được nối với tủy qua các rễ sau và rễ trước.

Bài 1: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

Là do tủy sống thuộc trung tâm thần kinh trung ương, là nơi “nhập” lại của dây thần kinh tới ( TK cảm giác đến não ) và dây thần kinh đi ( TK vận động ) nên gọi là pha tức pha giữa 2 loại dây thần kinh đó.


Bài 2: Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý  làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?

Để biết được rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh lần lượt vào các chi:
+ Nếu không gây co chi nào => Rễ sau ( rễ cảm giác )
chi đó bị đứt
+ Nếu chi nào co => Rễ trước ( rễ vận động) vẫn còn
+ Nếu chi đó không co, các chi khác co => Rễ trước ( Rễ vận động) của chi đó đứt.