Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài 1,2,3 trang 168 Sinh học 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

CHIA SẺ

Bài 1:Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện.

Tính chất của phản xạ không điêu kiện Tính chất của phản xạ có điều kiện
1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện

2.       Bẩm sinh

3.       Bền vững

4.       Có tính di truyền, mang tính chất chủng loại

5.       Số lượng hạn chế

6.       Cung phản xạ đơn giản

7.       Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống.

1. Trả lời các kích thích bât kì hay kích thích có điều kiện (đà được kết họp với kích thích không điều kiện một số lần).

2. Được hình thành trong đời sống

3. Dễ mất khi không củng cố

4. Có tính chất cá thể, không di truyền

5. Số lượng không hạn định

6. Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ.

7.Trung ương chủ yếu có sự tham gia cùa vỏ não.


Bài 2:Trình bày quá trình hình thành một phản-xạ-có-điều-kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Có thể lấy ví dụ : khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ làm nhiều lần như vậy ở gà hình thành được phản xạ có điều-kiện : “tiếng mõ là tín hiệu gọi ăn”, nên khi nghe mõ là gà chạy về ăn. Sở dĩ như vậy là do giữa vùng thính giác và vùng ăn uống trên vỏ não đã hình thành đường liên hệ tạm thời. Tuy nhiên, nếu gõ mõ gà chạy về mà không được ăn nhiều lần thì về sau có nghe tiếng mõ gà cũng không chạy về nữa. Đó là do đường liên hệ tạm thời giữa vùng thính giác và vùng ăn uống không được củng cố nên đã mất.


Bài 3: Nêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản-xạ-có-điều-kiện đối với đời sống động vật và con người.

Ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản-xạ-có-điều-kiện đối với đời sống động vật và con người là:
– Đối với động vật : đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống thay đổi.
– Đối với con người : đảm bảo sự hình thành các thói quen, tập quán trong sinh hoạt cộng đồng.