Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 53 sinh 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người (Giải bài 1,2 trang 171)

CHIA SẺ

Giải bài 1,2 trang 171 SGK Sinh 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người.

Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa. Sự hình thành tiếng nói và chữ viết ở người cũng là kết quả của một quá trình học tập, là quá trình hình thành các phản xạ có điều kiện cấp cao. Tiếng nói và chữ viết trở thành phương tiện giao tiếp giúp con người hiểu nhau, là cơ sở của tư duy.

Bài 1: Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người ?

Sự hình thành và ức chế các-phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa.


Bài 2: Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật và hiện tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và cho các thế hệ sau.