Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 58. Trụ não, tiểu não, não trung gian(Bài 1,2 trang 146 môn sinh 8)

CHIA SẺ

Trụ não, tiểu não và não trung gian nằm dưới đại não. Trụnão và não-trung-gian có nhưng trung khu điều khiển các hoạt động sống quan trọng như tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, điều hòa quá trình trao đổi chất và thân nhiệt. Tiểu não điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Bài 1: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Đặc điểm/Các bộ phận Trụ-não Não-trung-gian Tiểu-não
Cấu tạo Gồm: Hành tủy, cầu não và não giữa.
Chất trắng bao ngoài
Chất xám là các nhân xám
Gồm: Đồi thị và dưới đồ thị
Đồi thị và các nhân xám vùng dưới đồi là chất xám
Vỏ chất xám nằm ngoài
Chất trắng là các đường dẫn truyền liên hệ giữa tiểu não với các phần khác của hệ thần kinh
Chức năng Điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng: Tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt Điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp

Bài 2: Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu-não. Tiểu-não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.