Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra cuối học kì 2 môn Văn lớp 7 – Phòng GD Phù Cát 2020: Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

CHIA SẺ

Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta… trích trong đề thi cuối năm môn Ngữ Văn lớp 7 năm học 2019 – 2020 của Phòng GD & ĐT Phù Cát.

I. Đọc – Hiểu (4 điểm)

Cho đoạn văn sau:

“… Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất đơn giản, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ…”

(Ngữ văn 7 – tập 2, NXB giáo dục)

Câu 1: Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?

Câu 3: Nêu nội dung chính của đoạn văn

Câu 4: Chỉ ra và nêu tác dụng của phép liệt kê trong câu: Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống.

Câu 5: Tìm và phân tích cấu tạo cụm chủ – vị mở rộng trong câu: Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người  phục vụ.

II. Tạo lập văn bản (6 điểm)
Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta