Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Tuyển chọn 5 đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán hay nhất năm 2016 – 2017

Bộ 5 đề thi học kì 1 môn Toán 7 mới nhất được Dethikiemtra.com chọn lọc và đăng tải. 

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN  – LỚP 7

Đề số 1

Bài 1.Tìm x, biết:

2016-12-19_073502

Bài 2. Tính độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật, biết tỉ số giữa các cạnh của nó bằng 0,6 và chu vi = 32cm.

Bài 3. Cho hàm số y = f(x) = x2 – 1  . Tìm x sao cho f(x) = 1 .

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D.

a) Cho biết góc ACB = 400. Tính số đo góc ABD.

b) Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Chứng minh ΔBAD = ΔBED và DE ⊥ BC

c) Gọi F là giao điểm của BA và E
D.Chứng minh rằng: ΔABC = ΔEBF

d) Vẽ CK vuông góc với BD tại K. Chứng minh rằng ba điểm K, F, C thẳng hàng.


Đề số 2

Bài 1. Ba đội máy cày có 18 máy (có cùng năng suất) làm việc trên 3 cánh đồng có cùng diện tích. Đội 1 làm xong trong 3 ngày, đội 2 trong 4 ngày và đội 3 trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy?

Bài 2. Cho hàm số y = f(x) = -1/2x.

a, Tính f(-5/9).    b, Vẽ đồ thị hàm số y = -1/2x.

Bài 3. Cho hàm số y = f(x) = ax + b. Biết f(0) = -2  và f(3) = 1. Tìm các hệ số a, b.

Bài 4. Cho ΔABC (AB < AC), gọi M là trung điểm của B
C.Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA= MD.

a) Chứng minh: ΔABM = ΔDCM

Advertisements (Quảng cáo)

b) Chứng minh: AC // BD.

c) Trên nửa mặt phẳng bờ AD không chứa điểm B vẽ tia Ax // B
C.Trên tia Ax lấy điểm H sao cho AH = B
C.Chứng minh: H, C, D thẳng hàng.

Bài 5. Tìm đa thức bậc hai f(x) biết rằng : f(0)=10; f(1)=20 và f(3)=58


Đề số 3

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

2016-12-19_074121

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:

2016-12-19_074227

Bài 3:  a) Tìm a, b biết: a/5 = b/8  và 2a – b = 12.

b) Ba bạn An, Bình, Châu ủng hộ phong trào Kế hoạch nhỏ của Liên đội trường với tổng số tiền là 660000 đồng. Tìm số tiền mà mỗi bạn đóng góp, biết chúng tỉ lệ thuận với 5; 7; 8.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 600. Vẽ AH vuông BC tại H.

a) Tính số đo góc HAB.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I là trung điểm của cạnh H
D.Chứng minh ΔAHI = ΔADI

c) Tia AI cắt cạnh HC tại điểm K. Cm: ΔAHK = ΔADK từ đó suy ra AB // KD.

d) Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = AH. Chứng minh H là trung điểm của BK và ba điểm D, K, E thẳng hàng.

Bài 5:

a) Cho:

2016-12-19_074459

Tính giá trị của mỗi tỉ số.

b) Tìm x, y, z biết :  2016-12-19_074532


Đề số 4

Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:

2016-12-19_074627

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết:

2016-12-19_074654

Bài 3: (2 điểm) Khối lớp 7 của một trường THCS trong quận có 336 học sinh. Sau khi kiểm tra học kì 1, số học sinh xếp thành 3 loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7.

Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của B
C.Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.

a) Tính số đo của góc ABCkhi góc ACB = 400.

b) Chứng minh: ΔAMB = ΔEMC và AB // EC.

c) Từ C kẻ đường thẳng (d) song song với AE. Kẻ EK vuông góc đường thẳng (d) tại K. Chứng minh: góc KEC = góc BCA.


Đề số 5

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

2016-12-19_074925

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x ∈ Q biết:

2016-12-19_075017

Bài 3: (1,5 điểm)

a) Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: 2016-12-19_075046

b) Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4,2 thì y = 15. Hãy biểu diễn x theo y.

Bài 4: (1 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 15cm, M là điểm nằm giữa hai điểm A và B sao cho AM : 2 = MB : 3. Tính độ dài các đoạn thẳng AM và MB.

Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có góc A = 900, trên cạnh CB lấy điểm D sao cho CD = CA. Tia phân giác của góc C cắt AB tại E.

a. Chứng minh ΔACE = Δ DCE. So sánh các độ dài EA và ED.

b. Chứng minh góc BED = góc ACB và tia phân giác của góc BED vuông góc với EC.

Advertisements (Quảng cáo)