Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Thi kì 1 lớp 7 môn Toán TP Hải Dương Tính số học sinh mỗi loại của lớp

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018 – 2019 của phòng giáo dục Hải Dương, đề thi gồm có 5 câu, 1 trang như sau:

PHÒNG GD ĐT TP.HẢI DƯƠNG        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2018 – 2019

 Môn: Toán – Lớp 7

 Thời gian làm bài: 90 phút

 Đề bài gồm: 5 câu, 1 trang

1. (2đ)

3. (2đ)

- Quảng cáo -

1) Cho hàm số y = f(x) = 2x2 – 3

a) Tính f(-1); f(1/2)

b) Tìm x, biết f(x) = 5

2) Lớp 7A có 40 học sinh gồm các loại giỏi, khá, trung bình. Biết rằng số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ thuận với 3; 5; 2. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 7A.

4. (3đ)

Cho ∆ ABC có M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh:

1) ∆MAB = ∆MEC

2) AC // BE

3) Trên AB lấy điểm I, trên tia CE lấy K sao cho BI = CK. Chứng minh: I, M, K thẳng hàng.

5. (1đ)

Cho a, b, c, d khác 0 thỏa mã: b2 = ac, x2 = bd

Chứng minh rằng: a/d = (a3 + b3 + c3)/(b3 + c3 + d3)