Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

[THCS Tứ Liên] kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán 2019: Tính số cây trồng được của lớp 7B?

CHIA SẺ

Dưới đây là để kiểm tra chất lượng 8 tuần học giữa học kì 1 môn Toán của trường THCS Tứ Liên, đề thi được cập nhật chi tiết tại đây.

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể)

a, (-4/5)^15: (-4/5)^13

b, (-2/3).3/11 + (-16/9).3/11

c, 2³ – 3.(1/2)º – 1/2² + [(-2)²:1/2]:8

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, biết

a, x – 3/10= 7/15.3/5

b, (3/5)^4 + 98/125 + 1

c, 17 – Ι2/3-4xΙ = 9

Bài 3: (1.5 điểm)

Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởng ứng tết trồng cây. Số cây ba lớp trồng được lần lượt tỷ lệ với các số 4,5,6 và lớp 7C trồng được nhiều hơn lớp 7A là 60 cây. Tính số cây trồng được của lớp 7B?

Bài 4 (2 điểm)

Cho hình vẽ bên

Biết Ax//By

góc CAx= 50º, góc CBy = 40º

a, Tính số đo góc CDB?

b, Tính số đo góc ACB và góc BCD?

Bài 5: (0,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 3,7 + Ι4,3 -x Ι