Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Tham khảo đề thi học kì 1 môn Lý lớp 7 trường...

Tham khảo đề thi học kì 1 môn Lý lớp 7 trường THCS Minh Tân 2016 – có đáp án

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 7 của trường THCS Minh Tân: Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Hãy chỉ ra vài tiếng ồn mà trường hoặc gia đình em bị ảnh hưởng (ô nhiễm).    

Trường THCS Minh Tân

 KIỂM TRA HỌC KỲ I

  MÔN: VẬT LÍ    LỚP: 7

Thời gian: 60 phút

I…. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng:

 1: Ta nhìn thấy một vật khi:

A. Có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào. B. Vật đó là nguồn phát ra ánh sáng .

C. Có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. D. Vật đó đặt trong vùng có ánh sáng .

2: Cùng đặt một vật trước ba gương, gương nào tạo ra ảnh lớn hơn vật?

A. Gương cầu lồi.                             B. Gương  phẳng.

C. Gương phẳng và gương cầu lồi. D. Gương cầu lõm.

3: Đứng trên mặt đất, trong hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

A. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất nơi ta đứng

B. Ban ngày, khi Trái đất che khuất Mặt trăng.

C. Ban đêm, khi Trái đất che khuất Mặt trăng.

D. Ban đêm, khi mặt trời bị nửa kia của trái đất che khuất nơi ta đứng .

4: Trong các hình dưới đây,hình nào vẽ đúng tia phản xạ:

2016-11-26_125228

5: Trong các trường hợp dưới đây, vật phát ra âm khi nào?

A. Khi kéo căng vật. C.Khi nén vật.
B.Khi uốn cong vật D.Khi vật dao động.

6: Ta nghe được âm to và rõ hơn khi:

A. Âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát ra.

B.Âm phản xạ truyền đến tai cùng một lúc với âm phát ra.

C.Âm phát ra không đến tai, âm phản xạ truyền đến tai.

D.Âm phát ra đến tai, âm phản xạ không truyền đến tai.

II… TỰ LUẬN: (7 điểm)

7: (1 điểm). Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, em có thể biết được khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ “sét đánh” là bao nhiêu không? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

8: (2 điểm).

Cho vật AB đặt trước một gương phẳng như hình vẽ:

a. Áp dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy trình bày cách vẽ và vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương phẳng.

b. Dùng vòng cung đánh dấu vùng đặt mắt để có thể quan sát được toàn bộ ảnh A’B’?

2016-11-26_125414

9: (2 điểm): Ô nhiễm tiếng ồn là gì?

Hãy chỉ ra vài tiếng ồn mà trường hoặc gia đình em bị ảnh hưởng (ô nhiễm).    

10: (2 điểm). Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 300 dao động.

a. Tính tần số dao động của lá thép?

b. Dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?

——– HẾT ———-

Đáp án và Biểu điểm

I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)

Câu

1 2 3 4 5

6

Đáp án C A A B D A

II. TỰ LUẬN: 7 điểm

(1 điểm)

– Có thể biết được khoảng cách từ nơi đứng đến nơi bị sét đánh.

– Khoảng cách đó là:

s = v.t = 340.3 = 1020 (m)

8. (2 điểm)

a.

2016-11-26_125826

– Lấy A’ đối xứng A qua gương.

– Lấy B’ đối xứng với B qua gương.

– Nối A’ với B’ ta được A’B’ là ảnh AB qua gương.
2016-11-26_125923

b. Vùng đặt mắt có thể quan sát được toàn bộ

ảnh A’B’ được giới hạn như hình vẽ

9. (2 điểm)

Ô nhiễm tiếng ồn là những âm thanh to và kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và hoạt động bình thường của con người.

Những trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn:

– Tiếng ồn của máy sát thóc.

– Tiếng ồn của máy cưa trong xưởng cơ khí, xưởng gỗ.

(Hs kể được ít nhất 02 trường hợp đúng)

10.. (2 điểm)

a) Tần số dao động của lá thép: 300/20 = 15 (Hz)

b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh.

Tai con người không cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra.

Vì tai người chỉ nghe âm thanh có tần số từ 20Hz đến 20000 Hz

Quảng cáo
CHIA SẺ