Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Khi nào ta nhận biết được ánh sáng trong đề thi cuối kì 1 lơp s7 môn Lý năm 2019

Giải thích vì sau trên xe ô tô, để quan sát được những vật phía sau mình người lái xe phải đặt trước mặt một gương câu lồi?…trong đề kiểm tra chất lượng kiến thức cuối học kì 1 môn Vật Lý lớp 7 năm học 2019 – 2020.

ĐỀ BÀI:

TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:

Câu 1: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ?

A. Khi ta mở mắt.       B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta.

C. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.  D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt.

Câu 2 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:

A.Là ảnh áo bé hơn vật                              C.Là ảnh ảo bằng vật

B.Là ảnh thật bằng vật                              D.Là ảnh ảo lớn hơn vật

Câu 3: Giải thích vì sau trên xe ô tô, để quan sát được những vật phía sau mình người lái xe phải đặt trước mặt một gương câu lồi?

A. Vì gương cầu lồi cho ảnh rõ hơn gương phẳng.

B. Vì ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn nên nhìn được nhiều vật trong gương hơn nhìn vào gương phẳng.

C. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

D. Vì gương cầu lồi cho ảnh cùng chiều với vật nên dể nhận biết các vật.

Câu 4: Đơn vị đo tần số là :

A. m/s      B. Hz(hec)            C. dB (đêxiben)             D. s  (giây)

Câu 5: Hãy chọn câu đúng

Advertisements (Quảng cáo)

A. Âm không thể truyền qua nước     B. Âm không thể phản xạ

C. Âm truyền nhanh hơn ánh sáng    D. Âm không thể truyền trong chân không

Câu 6: Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt

A. Miếng xốp      B. Tấm gỗ

C. Mặt gương       D. Đệm cao su

Câu 7: Khi nói một vật dao động với tần số 70Hz có nghĩa là:

A. Trong 1 giây vật thực hiện 70 dao động.

B. 1 giờ vật thực hiện 70 dao động.

C. Trong 70 phút vật thực hiện 1 dao động.

D. Trong 1 giây vật thực hiện 70 dao động

Câu 8:   Để xác định độ sâu của đáy biển, một tàu neo cố định trên mặt nước và phát ra những siêu âm rồi thu lại những siêu âm phản xạ sau 1,4 giây. Biết vận tốc truyền những siêu âm trong nước là 1500m/s. Độ sâu của đáy biển là.

Advertisements (Quảng cáo)

A. 2100 m          B. 1050 m          C. 1400 m        D. 1500 m

TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: ( 1 điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 2: (1 điểm) Vẽ ảnh của vật AB qua gương phẳng.

Câu 3: (2 điểm)   

Cho tia tới SI hợp với gương phẳng 1 góc 300 như hình vẽ:            

a. Hãy tính góc tới và góc phản xạ

b. Hãy vẽ tia phản xạ IR của tia sáng này

Câu 4: ( 2 điểm)  Một bạn đứng vỗ tay trước miệng một cái giếng sâu cạn nước. Sau 0,7 s kể từ lúc vỗ tay thì bạn ấy nghe thấy tiếng vang. Hỏi giếng sâu bao nhiêu mét? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

Advertisements (Quảng cáo)