Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

[Phòng GD Duy Tiên] thi môn Văn giữa học kì 1 lớp 7: Thế nào là đại từ? Đặt câu có sử dụng đại từ và cho biết đại từ đảm nhiệm vai trò ngữ pháp gì trong câu em vừa đặt?

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Duy Tiên tổ chức thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Ngữ Văn, đề thi gồm 3 câu tự luận cụ thể như sau:

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Thế nào là đại từ? Đặt câu có sử dụng đại từ và cho biết đại từ đảm nhiệm vai trò ngữ pháp gì trong câu em vừa đặt?

b) Tìm đại từ xưng hô trong đoạn thơ sau và nêu ý nghĩa biểu cảm của các đại từ đó:

Má hét lớn: “ Tụi bay đồ chó!

Cướp nước tao, cắt cổ dân tao!

Tao già không sức cầm dao

Giết bay có các con tao trăm vùng! …

Bà má Hậu Giang, Tố Hữu)

 Câu 2 (3,0 điểm):

a) Vì sao bài thơ Sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt (SGK Ngữ văn 7, tập một) được coi như là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ? Nội dung Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ này là gì?

b) Viết đoạn văn nêu ngắn gọn cảm nhận của em về bài thơ Sông núi nước Nam.

Câu 3 (5,0 điểm):

Cảm nghĩ về mái trường thân yêu.