Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Kiểm tra môn Văn lớp 7 giữa học kì 1 Phòng GD Giao Thủy: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về một loại cây trong ngôi trường thân yêu của mình

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau tham khảo đề kiểm tra đánh giá chất lượng 8 tuần học giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 của Phòng GD & ĐT Giao Thủy

PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau đây:

Câu 1: bài thơ nào được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta là:

A. Nam quốc sơn hà

B. Thiên trường văn vọng

C. Công sơn ca

D. Tụng giá hoàn kinh sư

Câu 2: từ đồng nghĩa là:

A. Những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau

B. Những từ có nghĩa tương tự nhau

C. Những từ có nghĩa giống nhau và cách phát âm giống nhau

D. Những từ giống nhau về âm thanh

Dè thi giũa học kì 1 mon Van lóp 7 - Phòng GD Giao Thủy 2016