Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

[THCS Hà Kỳ] thi giữa kì 1 môn Văn lớp 7 môn Ngữ Văn năm 2020: Cho biết nhan đề của bài thơ trên. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 năm học 2020 – 2021 trường THCS Hà Kỳ, chi tiết đề thi tại đây

Phần I. Đọc – Hiểu (3 điểm)

Cho câu thơ sau:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Câu 1 (1 điểm) Hãy chép theo trí nhớ các câu còn lại để hoàn thiện một bài thơ

Câu 2 (0,5 điểm) Cho biết nhan đề của bài thơ trên. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

Câu 3 (0,5 điểm) Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 4 (1 điểm) Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

Phần II. Tập làm văn (7 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7->10 câu) phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong bài thơ sau:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm long son

(Hồ Xuân Hướng, Bánh trôi nước)

Câu 2 (5 điểm)

Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ