Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 toán có đáp...

Đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm

CHIA SẺ

Tham khảo đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 Toán có đáp án năm 2015 trường THCS Trúc Lâm. Thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm.

Đề số 1:

Bài thi khảo sát chất lượng giữa kì 1

Năm học 2005-2016

Môn toán : Lớp 7

(Thời gian làm bài 90 phút)

Họ và tên………………………Lớp 7.………………………….

I. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm ).

1. (1.0 điểm). Điền Đ ( nếu đúng ),  điền S (nếu sai ) vào ô vuông:

cau-1

2.( 1. 0 điểm):  Khoanh tròn  vào chữ cái đầu dòng của những khẳng định đúng.

A. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau

B.Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó

C.Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng a, có ít nhất một đường thẳng song song với a

D.Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

E. Hai tam giác bằng nhau thì có các cặp góc tương ứng bằng nhau

3.( 2.0 điểm). điền kết quả vào ô vuông.

 

cau3

4. (1.0 điểm).  Xem hình bên rồi điền vào chỗ (…) trong các câu saucau4

 

a) ∠EDC và ∠AEB là cặp góc ……………………..

b) ∠BED và ∠CDE là cặp góc ……………………..

c) ∠CDE và ∠BAT là cặp góc ……………………..

d) ∠TAB và ∠DEB là cặp góc ……………………..

e) ∠EAB và ∠MEA là cặp góc ……………………..

g) Một cặp góc so le trong khác là ……………

h) Một cặp góc đồng vị khác là……………….

II. Phần tự luận (6.0 điểm)

1 .( 1,5 điểm) .Tìm x biết .

cau1tuluan

c) |x-3,5| = 5,5 ;

2. (2, 5 điểm):Số học sinh 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 7, 8, 9 biết rằng số học sinh lớp 7A ít hơn só học sinh lớp 7B là 5 học sinh Tính số học sinh mỗi lớp .

3.( 2.0 điểm): Cho tam giác ABC có ∠A= 600 ,∠B = 800 .Tia phân giác trong của  góc A cắt BC ở
D.Tính số đo của góc ∠ADC


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 1 lớp 7 Toán

I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm ).

1. (1.0 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,1 đ

1, Đ          3, S        5, Đ          7, S           9, Đ

2, Đ         4, S          6, Đ         8, S            10,S

2.( 1. 0 điểm): Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm

Yêu cầu : A, E

3.( 2.0 điểm).   Mỗi ý đúng cho 0,25 đ

a) 11/30                b) 1/45       c) 49            d) -1,5

4.( 1,0 điểm).

a) đồng vị

b) trong cùng phía

c) đồng vị

d) ngoài cùng phía

e) So le trong

g) ∠MED và ∠EDC

h) ∠EBC và ∠MED

II. Phần tự luận (6,0 điểm)

1 .( 1,5 điểm)   Mỗi ý đúng cho 0,5 đ

a) x =11/7        b) x = 9/5          c ) x=  9 hoặc x= -2,5

2 (2, 5 điểm):  yêu cầu Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (0,5 đ)

– Tìm mối liên hệ  đúng (cho 1 đ)

– Giải và tìm kết quả  chính xác (1 đ)

3.( 2.0 điểm):  Yêu cầu:     – Tính ∠BAD = 350

– Tính ∠ADB = 650

Ghi chú : vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không cho điểm

Xem thêm đề số 2 và đáp án tại đây: De thi KSCL giua hoc ki I toan 7_2015_Dethikiemtra.com

CHIA SẺ