Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Chia sẻ đề thi môn Địa trường THCS Ninh Hòa giữa học kì 1 lớp 7: Tại sao có sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lớp 7 trường THCS Ninh Hòa, đề thi gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận

I.Trắc nghiệm (3.0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Tháp tuổi cho chúng ta biết:

A. trình độ văn hóa của dân số

B. nghề nghiệp đang làm của dân số

C. sự gia tăng cơ giới của dân số

D. thành phần nam nữ của dân số

Câu 2: Những nơi nào sau đây trên Trái Đất thường có mật độ dân số thấp

A. miền núi, vùng cực, hoang mạc và bán hoang mạc

B. có giao thông phát triển

C. các đồng bằng, đô thị

D. các vùng đi lại khó khăn

Câu 3: Dân cư thế giới được chia làm mấy chủng tộc chính

A.  2            B.  3                     C.  4                     D. 5

Câu 4: Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

A. Ơ- rô- pê-ô-it

B. Nê- grô- it

C. Môn- gô-lô-it

D. Cả 3 chủng tộc trên

Câu 5: Trên thế giới đô thị phát triển mạnh nhất khi:

A. nông nghiệp phát triển

B. công nghiệp phát triển

C. trao đổi hàng hóa phát triển

D. chiến tranh thế giới xuất hiện

Câu 6: Châu lục có nhiều siêu đô thị nhất thế giới hiện nay:

A. châu Âu

B. châu Á

C. châu Phi

D. châu Mĩ

Câu 7: Một trong những hậu quả của đô thị hóa tự phát là:

A. công nghiệp phát triển mạnh

B. dịch vụ phát triển nhanh

C. thất nghiệp ở các thành phố nhiều

D. phổ biến lối sống đô thị về nông thôn

Câu 8: Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến:

A. từ 50B đến 50N

B. từ 23027’N đến 66033’N

C. từ 23027’B đến 66033’B

D. từ 23027’B đến 66033’N

Câu 9: Tại sao rừng rậm xanh quanh năm ở môi trường xích đạo ẩm lại có nhiều tầng?

A. Khí hậu nóng quanh năm

B. Mưa quanh năm

C. Khí hậu lạnh quanh năm

D. Khí hậu nóng và ẩm quanh năm

Câu 10: Loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở môi trường nhiệt đới?

A. Đất feralit

B. Đất phù sa

C. Đất xám

D. Đất đỏ badan

Câu 11: Việt Nam nằm ở môi trường tự nhiên nào của đới nóng

A. Môi trường xích đạo ẩm

B. Môi trường nhiệt đới

C. Môi trường nhiệt đới gió mùa

D. Môi trường hoang mạc

Câu 12: Biện pháp khắc phục những khó khăn về mặt tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở đới nóng là

A. trồng rừng và bảo vệ rừng

B. làm thủy lợi

C. phòng chống thiên tai, dịch bệnh

D. cả 3 ý trên đều đúng

II.Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1:(2đ) Tại sao có sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới?

Câu 2:(2đ) So sánh sự khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị.

Câu 3:(2đ) Trình bày vị trí và đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 4:(1đ) Kể tên các loại cây lương thực, cây công nghiệp chủ yếu của đới nóng