Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

[THCS Trần Phú] thi giữa học kì 1 môn Địa lớp 7: Nêu đặc điểm khí hậu đới ôn hòa? Kể tên các kiểu môi trường?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lớp 7 trường THCS Trần Phú…Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì?

1. Nêu đặc điểm khí hậu đới ôn hòa? Kể tên các kiểu môi trường? (4 điểm)

2. Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì? (2 điểm)

3. Hãy trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hòa? (2 điểm)

4. Hãy nêu đặc điểm ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? (2 điểm)