Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Kiểm tra 8 tuần học giữa kì 1 môn Sử lớp 7 trường THCS Hoàng Hoa Thám: Nhà Lý ra đời trong hoàn cảnh nào? Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

CHIA SẺ

Chi tiết đề thi đánh giá chất lượng 8 tuần học giữa học kì 1 môn Lịch Sử lớp 7 trường THCS Hoàng Hoa Thám

Câu hỏi

Câu 1: (2,5 điểm) Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước? Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: (1 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương thời Tiền Lê?

Câu 3: (3 điểm) Nhà Lý ra đời trong hoàn cảnh nào? Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

Câu 4: (3,5 điểm) Hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?