Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

03 đề kiểm tra giữa kì 1 Toán khối 7 năm học 2017-2018 Trường Nguyễn Văn Trỗi

Các bạn khối lớp 7 đã sẵn sàng thử sức với 03 đề kiểm tra Toán 7 (Chương 1 – Giữa kì 1) này chưa? Liệu rằng với 45 phút bạn làm được bao nhiêu điểm.

Một số nội dung cần nắm chắc ở mức độ bình thường và cả nâng cao trước khi làm đề:

1. Các phép toán trên số hữu tỉ: Nhận biết được các số trong tập hợp Q và GTTĐ của 1 số hữu tỉ , tính chất của lũy thừa. Nắm được thứ tự để thực hiện các phép tính trong Q. Nắm chắc qui tắc chuyển vế, phép tính lũy thừa và GTTĐ để giải bài toán tìm x.

2. Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau: Biết được tính chất của tỉ lệ thức và biết lập tỉ lệ thức từ đẳng thức của 2 tích. Biết tìm x trong tỉ lệ thức. Nắm chắc tính chất tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau để vận dụng vào giải toán. Sử dụng thành thạo t/c dãy tỉ số bằng nhau để vận dụng vào giải toán.

3. Số thực, số vô tỉ, số thập phân: Nhận biết được phân số viết được dưới dạng số thập phân, giá trị của căn bậc hai. Biết thực hiện các phép tính chứa căn bậc hai.

Đề số 01:

I/ TRẮC NGHIỆM (4điểm) Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

1:  Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ :

2:    Làm tròn số 248,567 đến chữ số thập phân thứ nhất

A.250            B.248             C.248,6                  D.248,57

3: Biết x: (-2)5=(-2)3 . Kết quả x bằng :

A.(-2)8             
B.4       C.(-2)15                D.(-2)7

4: Cho |x| -1 = 2 thì :

A.x = 3         
B.x = – 3     
C.x = 2   hoặc x = – 2   
D.x = 3 hoặc x = – 3

Advertisements (Quảng cáo)

5: Cho tỉ lệ thức x/12 = -2/3  . Kết quả x bằng :

A.– 10            B.– 9               C.– 8                   
D.– 7

6: Cho √m = 3  thì m3 bằng :

A.3         B.  9           
C. 729                           
D.81

7: Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

A.5/9     B.7/6                       
C.6/-14                   
D.7/50

8: Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là :

Advertisements (Quảng cáo)

II/ TỰ LUẬN  (6điểm)

1.(1điểm)  Thực hiện phép tính:

2.(1,5điểm)   Tìm x biết:

3.(1điểm) : Tìm  x, y  biết  x : y = 4 : 7 và x – y = 24

4.(1,5 điểm) H­ưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Liên Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu đ­ược tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu đ­ược của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu đ­ược.

5.(1điểm) Học sinh được chọn một trong hai câu

1. Cho a, b , c là các số hữu tỉ khác không sao cho

Tính giá trị bằng số của một biểu thức

2.Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì 3n+2 – 2n+2 +3n -2n  chia hết cho 10.


Đề số 02:

Đề số 3


Đáp án đề 01

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A C A C C D B B

Đáp ánĐề 02

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B B D C C B A

Đáp án Đề kiểm tra số 03

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C A D A B B A

Advertisements (Quảng cáo)