Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài Độ cao của âm (Bài C1 – C7 trang 31,32,33...

Giải bài Độ cao của âm (Bài C1 – C7 trang 31,32,33 Sách giáo khoa Lý 7)

CHIA SẺ

Giải bài C1, C2 trang 31; bài C3, C4 trang 32; bài C5, C6, C7 trang 33 SGK Lý 7: Độ cao của âm – Chương 2.

1. Hãy quan sát và đếm số dao động của từng con lắc trong 10 giây và ghi kết quả vào bảng sau:

Con lắc Con lắc nào dao động nhanh
Con lắc nào dao động chậm
Số dao động trong 10 giây Số giao động trong 1 giây
a Dao động chậm hơn Tùy thí nghiệm cụ thể  Tùy thí nghiệm cụ thể
b Dao động nhanh hơn Tùy thí nghiệm cụ thể  Tùy thí nghiệm cụ thể

 


2. Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

Con lắc b (có chiều dài dây ngắn hơn) có tần số dao động lớn hơn.

Nhận xét: Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ)


3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Phần tự do của thước dài dao động chậm, âm phát ra thấp

Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh, âm phát ra cao.


4. Hãy lắng nghe âm phát ra và điền từ thích hợp trong khung vào chỗ trống:

Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động chậm , âm phát ra thấp.

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động nhanh, âm phát ra cao.

Kết luận: Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ) âm phát ra càng cao (thấp)


5. Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?

Vật phát ra âm có tần số 70Hz dao động nhanh hơn.

Vật phát ra âm có tần số 50 Hz dao động chậm hơn.


6.Hãy tìm hiểu xem khi vặn cho dây đàn căng nhiều, căng ít thì âm phát ra sẽ cao, thấp như thế nào? Và tần số lớn, nhỏ ra sao?

Khi vặn cho dây đàn căng ít( dây chùng) thì âm phát ra thấp (âm trầm), tần số dao động nhỏ.

Khi vặn cho dây đàn căng nhiều thì âm phát ra cao (âm bổng), tần số dao động lớn.


7. Cho đĩa trong thí nghiệm ở hình 11.3 quay, em hãy lần lượt chạm góc miếng bìa vào một hàng lỗ ở gần vành đĩa và vào một hàng lỗ ở gần tâm đĩa. Trong trường hợp nào âm phát ra cao hơn ?


Khi chạm góc vào miếng bìa vào hàng lỗ ở gần vành đĩa miếng bìa dao động nhanh hơn.

Âm phát ra cao hơn khi chạm góc miếng bìa vào hàng lỗ ở gần vành đĩa.

Vì số lỗ trên hàng ở gần vành đĩa nhiều hơn số lỗ trên hàng ở gần tâm đĩa. Do đó, miếng bìa dao động nhanh hơn khi chạm vào hàng lỗ gần vành đĩa và phát ra âm cao hơn so với khi chạm vào hàng lỗ gần tâm đĩa.

CHIA SẺ