Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 trang 45 Sách giáo khoa Lý 7: Tổng...

Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 trang 45 Sách giáo khoa Lý 7: Tổng kết chương 2 âm học Phần 1

CHIA SẺ

Tổng kết chương 2 âm học ( Ôn tập chương 2 Vật Lý lớp 7) – Phần 1: Tự kiểm tra:  Giải các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45.

1.Viết đầy đủ các câu sau đây:

a) Các nguồn phát âm đều…

b) Số dao động trong 1 giây là…

c) Đơn vị tần số là…

d) Độ to của âm được đo bằng đơn vị ..(dB)

e) Vận tốc truyền âm trong không khí là…

HD. a) Các nguồn phát âm đều dao động.

b) Số dao động trong 1 giây là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz)

c) Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben(dB)

d) Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.


2. Đặt câu với các từ và cụm từ sau :

a) Tần số, lớn, bổng ;

b) Tần số, nhỏ, trầm

c) Dao động, biên độ lớn, to ;

d) Dao động, biên độ nhỏ, nhỏ.

HD. a) Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng.

b) Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.

c) Dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra nhỏ.

d) Dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.


3. Hãy cho biết âm có thể truyền qua  môi trường nào sau đây?

+ Không khí;

+ Chân không;

+ Rắn;

+ Lỏng.

ĐS: Âm có thể truyền qua các môi trường:

+ Không khí;

+ Rắn;

Quảng cáo

Quảng cáo

+ Lỏng.


4.  Âm phản xạ là gì?

Âm phản xạ là âm dội ngược trở lại khi gặp một mặt chắn.


5.  Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng

Tiếng vang là gì?

A. Âm phản xạ

B. Âm phản xạ đến cùng một lúc với âm phát ra,

C. Âm phản xạ truyền đi mọi hướng, không nhất thiết phải truyền đến tai.

D. Âm phản xạ nghe được cách biệt với âm phát ra.

 


Bài 6: Hãy chọn từ thích hợp trong khung điền vào các câu sau :

Mềm ;         cứng;    nhẵn ;      gồ ghề

a) Các vật phản xạ âm tốt là các vật …và có bề mặt….

b) Các vật phản xạ âm kém là các vật…và có bề mặt…

Đáp án: a) Các vật phản xạ âm tốt là các vật cứng và có bề mặt nhẵn.

b) Các vật phản xạ âm kém là các vật mềm và có bề mặt gồ ghề.


Bài 7: Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn ?

a) Tiếng còi xe cứu hỏa (hay tiếng kẻng báo cháy)

b) Làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá.

c) Tiếng ồn của trẻ em làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa hai người lớn.

d) Hát karaoke to lúc ban đêm.

Đáp án: Các trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn:

b) Làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá.

d) Hát karaoke to lúc ban đêm.


Bài 8: Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt?

Một số vật liệu cách âm tốt: bông, vải, xốp, gạch, gỗ, bê tông.

Xem tiếp phần Vận dụng:  Tổng kết chương 2 âm học  Lý 7 trang 46 

Quảng cáo

CHIA SẺ