Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài 12 chương 2 Lý lớp 7: Độ to của âm (giải...

Bài 12 chương 2 Lý lớp 7: Độ to của âm (giải bài C1 – C7 trang 34,35, 36)

CHIA SẺ

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và giải bài C1 trang 34; bài C2, C3 trang 35; bài C4, C5, C6, C7 trang 36 SGK Lý 7: Độ to của âm – Chương 2.

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động.

Mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm: biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to.

Độ to của âm được đo bằng đơn vị  đêxxiben (kí hiệu dB)

C1. Quan sát dao động của đầu thước, lắng nghe âm phát ra rồi điền vào bảng 1:

Cách làm thước dao động

Đầu thước dao động mạnh hay yếu?

Âm phát ra to hay nhỏ?

a)      Nâng đầu thước lệch nhiều

Mạnh

to

b)      Nâng đầu thước lệch ít

Yếu

Nhỏ

 


2. Từ những dữ liệu thu thập trên, hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng…………., biên độ dao động càng……, âm phát ra càng………..

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều (ít), biên độ dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng to (nhỏ)


3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Quả cầu bấc lệch càng ….., chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng ……., tiếng trống càng………

Quả cầu bấc lệch càng nhiều (ít), chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn (nhỏ) tiếng trống càng to (nhỏ)


4. Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ? Tại sao?

Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to. Vì khi gảy mạnh dây đàn lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây đàn càng lớn, nên âm phát ra to.


Bài C5. Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn (điểm M) trong hai trường hợp vẽ ở hình 12.3

 

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ lớn hơn (hình a)

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ nhỏ hơn (hình b )


Bài C6. Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì bên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào?

Màng loa trong máy thu thạn chính là nguồn phát ra âm thanh.

Khi máy thu thanh phát ra âm to, biên độ dao động của màng loa lớn.

Khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ, biên độ dao động của màng loa nhỏ.


Bài C7. Hãy ước lượng độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng nào?

Độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng 60 dB.

CHIA SẺ