Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Kiểm tra cuối kì 1 có đáp án môn Sinh lớp 6...

Kiểm tra cuối kì 1 có đáp án môn Sinh lớp 6 năm 2017 – 2018: Bộ phận nào của rễ có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng

CHIA SẺ

Gửi tới thầy cô và các em Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2017 – 2018 là tài liệu học tập hữu ích giúp các bạn luyện tập để nâng cao kiến thức môn Sinh lớp 6 hiệu quả

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN SINH – LỚP 6 NĂM 2017 – 2018

A. Phần trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

Câu 1. Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào đối với sinh vật

a. Giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển

b. Làm cho sinh vật duy trì nói giống

c. Làm cho sinh vật lớn lên

d. Giúp sinh vật phát triển nòi giống

Câu 2. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng:

a. Lông hút                   b. Thịt vỏ                                              c. Biểu bì                   d. vỏ

Câu 3. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của mọi cơ thể sống?

a. Trao đổi chất            b. Tự tổng hợp chất hữu cơ                 c. Lớn lên                  d. Sinh sản

Câu 4. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây thân rễ?

a. Cây khoai tây, cây cà chua, cây cải củ

b. Cây dong riềng, cây cải, cây gừng

c. Cây cỏ tranh, cây nghệ, cây gừng

d. Cây su hào, cây tỏi, cây cà rốt

Câu 5. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, rộng và xếp so le nhau trên các mấu thân giúp lá:

a. Bảo vệ thân cây

b. Giúp lá trao đổi khí

c. Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng

d. Giúp lá thoát hơi nước

Câu 6. Hình thức sinh sản dưới đây không phải sinh sản sinh dưỡng:

a. Bằng thân rễ b. Bằng lá c. Bằng thân bò d. Bằng hạt

B. Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp? Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì trong thiên nhiên và đời sống con người (3đ)

Câu 2: Bộ phận nào của rễ có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng? Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây? (2đ)

Câu 3: Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ? (2đ)

**** HẾT ****

Đáp án

A. Trắc nghiệm: (3đ)

1 2 3 4 5 6
a a b c c d

B. Tự luận: (7đ)

Câu 1:

– Nêu đúng khái niệm quang hợp – phần ghi nhớ SGK trang 72.(1đ)

– Viết đúng sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp.(1đ)

– Ý nghĩa trong thiên nhiên và đời sống con người (1đ)

Câu 2:

– Bộ phận của rễ có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng là Lông hút .( 0,75đ )

– Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây. (1,25đ)

Câu 3:

– Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì (0,5đ)

– Những loại cây bấm ngọn. Cho ví dụ (1,5đ)

– Những loại cây tỉa cành. Cho ví dụ (1,5đ)

CHIA SẺ