Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Chương Đại cương: Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào ?

CHIA SẺ
Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào ?; Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Chương Đại cương. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ). Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào ?

2. (5 điếm). Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Cây cải, cây mít, con sâu, con chim là những cơ thể sống.

2

Quyển vở, hòn đá, cái cặp là những vật không sống.

3

Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên.

4

Sinh vật chỉ bao gồm động vật và thực vật.

5

Mọi cơ thể sống đều có khả năng di chuyển.

6

Thực vật có hoa có cơ quan sinh sản là : hoa, quả, hạt.

7

Có những loại thực vật sống trong vòng một năm, có loại sống lâu năm.

8

Tất cả thực vật đều có hai loại cơ quan : cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân, lá ; cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt.

9

Thực vật thường phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

10

Tuổi thọ của cây cao nhất là một trăm năm.


1. (5 (đ). Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng như : có sự trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.

2. (5 đim).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ

Đ

Đ

S

S

Đ

Đ

S

Đ

S