Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 91,92 SGK Toán lớp 5: Hình thang

Hình thang – Giải bài tập hình thang toán 5.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 91; bài 2,3,4 trang 92 SGK Toán 5: Hình thang

Hình thang ABCD có:
cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC
Hai cạnh đáy là hai cnahj đối diện song song
Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song

AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao.


Bài 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang:

Đáp án: Ta có, hình 1. hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang


Bài 2: Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Advertisements (Quảng cáo)

-Bốn cạnh và ba góc ?

-Hai cặp cạnh đối diện và song song ?

-Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

– Có bốn góc vuông ?

Advertisements (Quảng cáo)

Giải: -Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có 4 cạnh và 4 góc.

-Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.

-Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

-Hình 1 có 4 góc vuông.


Bài 3 trang 92 Toán 5: Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Giải:

Đáp án bài 3


Bài 4 trang 92: Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông ? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy ?

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.

Đáp án : Hình thang ABCD có góc A và góc D là góc vuông. Cạnh AD vuông góc với hai đáy.

Advertisements (Quảng cáo)