Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 93,94 Toán 5: Diện tích hình thang

Diện tích hình thang – Toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 93; bài 2,3 trang 94 : Diện tích hình thang.

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S = (a+b)×h / 2

(S là diện tích; a,b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao)


Bài 1: Tính diện tích hình thang biết :

a)Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

Đáp án bài 1:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Diện tích hình thang là:

b)  Diện tích của hình thang là: 

Đáp số a) 50 cm2  b) 84 m2


Bài 2 trang 94: Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án:

Đáp số : a) 32,5   cm2

b) 20 cm2


Bài 3 trang 94  Toán 5: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Giải bài 3: Chiều cao của thửa ruộng hình thang là (110+90,2) : 2 = 100, 1 (m).

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

= 10020,01(m2)

Đáp số  10020,01m2

Advertisements (Quảng cáo)