Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 22 Toán 5: Luyện tập chung 4 (tiết 20)

Luyện tập chung 4 tiết 20: Đáp án  bài 1,2,3,4 trang 22 SGK Toán 5.

Bài 1.  Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng 2/5 số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)

Số nữ là: 28 – 8 = 20 (em)

Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2.Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

2016-08-30_200832

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
2 -1 = 1 (phần)
Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
15 : 1 x 2 = 30 (m)
Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
30 : 2 = 15 (m)
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:
(30+15) x 2 = 90 (m)
Đáp số 90 (m)


Bài 3 trang 22 Toán 5: Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Advertisements (Quảng cáo)

Tóm tắt:

100 km: 12l

50km: …l?

Giải

Ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết:

12.50 / 100 = 6(l)

Đáp số: 6l xăng.


Bài 4: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Số bộ bàn ghế cần phải đóng là:

12 x 30 = 360 (bộ)

Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:

360: 18 = 20 (ngày)

Advertisements (Quảng cáo)