Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3,4 Toán trang 19,20: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

Luyện tập Toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải toán –  bài 1,2 trang 19; bài 3,4 trang 20 – Giải các bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ.

1. Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Mua 1 quyển vở hết 24 000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết 2000 x 30 = 60 000 (đồng)

Đáp số: 60 000 (đồng)


2. Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

2 tá bút chì gồm có: 12 x 2 = 24 (cái)

Mua một chiếc bút hết số tiền là:
30000 : 24 = 1250 ( đồng)
Mai mua 8 chiếc bút chì hết số tiền:
1250 x 8 = 10 000( đồng)
Đáp số: 10000 đồng

Advertisements (Quảng cáo)


3. Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế nào?

Mỗi ô tô chở được:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Số ô tô để chở học sinh đợ thứ hai là:

Advertisements (Quảng cáo)

160 : 40 = 4 (ô tô)

Đáp số: 4 ô tô.


Bài 4 trang 20 Toán 5: Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Số tiền công trong một ngày là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số: 180 000 đồng.


Làm thêm:  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Một người làm trong 2 ngày được 72000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu?

A. 144000 đồng               B. 216000 đồng
C. 180000 đồng               D. 108000 đồng

Advertisements (Quảng cáo)