Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3 trang 21 Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập và bổ sung về giải toán tiết 18: Đáp án và giải bài 1,2,3 trang 21 S Toán 5.

Tiết học này giúp các em làm quen với bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. Biết cách giải các bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ.

1. 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày thì cần:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần:

70 : 5 = 14 (người)


2. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo  dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Advertisements (Quảng cáo)

Một người ăn hết số gạo đó trong:

20 x 120 = 2400 (ngày)

150 người sẽ ăn hết số gạo đó trong:

2400 : 150 = 16 (ngày)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3 trang 21 Toán 5: Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4h. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

6 máy bơm so với 3 máy bơm thì gấp:

6 : 3 = 2 (lần)

6 máy bơm hút hết nước hồ sau:

4 : 2 = 2 (giờ)


Làm thêm:

Để hút hết nước ở hồ phải dùng 5 máy bơm làm liên tục 18h. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10h thì cần thêm mấy máy bơm như thế?

Gợi ý: 18h so với 10h thì giảm số lần là: 18:10 = 9/5

Số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ là 5×9/5 = 9

Số máy được bổ sung vào: 9-5 = 4.

Advertisements (Quảng cáo)