Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Tiết 166 Luyện tập: Bài 1,2,3 trang 171,172 Toán 5

Luyện tập giải toán về chuyển động đều. Đáp án và lời giải bài 1,2 trang 171; bài 3 trang 172 sách giáo khoa lớp 5 môn Toán.

Bài 1: a) Tìm vận tốc của một ô tô đó đi được 120km trong 2giờ 30phút.

b) Bình đi xe đạp với vận-tốc 15km/giờ từ nhà đến bến xe mất nửagiờ. Hỏi nhà Bình cách bến  xe bao nhiêu ki-lô-mét ?

c) Một người đi bộ với vận-tốc 5km/giờ và đi được quãng đường 6km. Hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu ?

HD.a) 2giờ 30phút = 2,5giờ.

Vận-tốc của ô-tô là: 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5giờ.

Quãngđường từ nhà Bình đến bến xe là: 15 x 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời-gian người đi bộ đi quãngđường 6km là: 6 : 5 = 1,2 (giờ)

1,2giờ = 1giờ 12phút.

Đáp số: a) 48km/giờ ;b) 7,5km/giờ  ;c)1giờ 12phút.


Bài 2.Một ô-tô và một x.máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90km. Hỏi ôtô đến B trước x.máy bao lâu, biết thời gian ô-tô đi là 1,5giờ và v.tốc ôtô gấp 2 lần v.tốc x.máy?

Advertisements (Quảng cáo)

Cách 1:

V.tốc của ôtô là: 90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

V.tốc của x.máy là: 60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời-gian x.máy đi quãng-đường AB là: 90 : 30 = 3 (giờ)

Vậy ôtô đến B trước x.máy một khoảng thời-gian là:

3 – 1,5 = 1,5 (giờ)

1,5giờ = 1giờ 30phút.

Đáp số: 1giờ 30phút.

Advertisements (Quảng cáo)

Cách 2:

Trên cùng một quãng-đường, thời.gian và v.tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Vtốc ôtô gấp 2 lần vtốc xe máy thì thời.gian xe máy đi từ A đến B gấp 2 lần thời.gian ôtô đi từ A đến B.

Ô-tô đi từ A đến B mất 1,5giờ thì xe-máy đi từ A đến B mất:

1,5 x  2 = 3 (giờ)

Vậy ô tô đến B trước xe-máy một khoảng thời-gian là:

3 – 1,5 = 1,5 (giờ)

1,5giờ = 1giờ 30phút.

Đáp số: 1giờ 30phút.


Bài 3 trang 172. Hai ôtô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vậntốc của mỗi ôtô, biết vậntốc ô-tô đi từ A bằng 2/3 vậntốc ô-tô đi từ B.

Tổng vận-tốc của hai ô-tô là: 180 : 2 = 90 (km)

Ta có sơ đồ:

Vận-tốc của ôtô đi từ A là:

90 : (2 + 3) x 2 = 36 (km/giờ)

Vận-tốc của ôtô đi từ B là:

90 : (2 + 3) x 3 = 54 (km/giờ)

Hoặc 90 – 36 = 54 (km/giờ)

Đáp số: 54km/giờ ; 36 km/giờ.

Advertisements (Quảng cáo)