Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 83,84 Toán 5: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số về phần trăm

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số về phần trăm Toán 5. Bài 1 trang 83, bài 2,3 trang 84 SGK.

Hướng dẫn sử dụng máy tính tính tỉ số phần trăm

Ví dụ 1: Tính  34% của 56

–         Lần lượt ấn các phím:     5 6 x 3 4 %

–         Trên màn hình xuất hiện kết quả 19,04

–         Máy tính đã tinh: 56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04

Vậy: 34% của 56 là 19,04

Ví dụ 2: Tìm một số biết 65% của nó bằng 78

–         Lần lượt ấn các phím   7 8 : 6 5 %

–         Trên màn hình xuất hiện kết quả 120

–         Máy đã tính:   78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120

Advertisements (Quảng cáo)

Vậy: Số cần tìm là 120


Bài 1: Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Trường

Số học sinh

Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh

An Hà

612

311

An Hải

578

294

An Dương

714

356

An Sơn

807

400

Giải bài 1: Lần lượt ấn các nút sau:

3 1 1 : 6 1 2 =              (được 0,5081 = 50,81%)

2 9 4 : 5 7 8 =               (được 0,5086 = 50,86%)

3 5 6 : 7 1 4 =               (được 0,4985% = 49,85%)

Advertisements (Quảng cáo)

4 0 0 : 8 0 7 =                (được 0,4956 = 49,56%)

Tỉ số phần trăm học sinh nữ

50,81%

50,86%

49,85%

49,56%


Bài 2: Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi  xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu)

Thóc (kg) Gạo(kg)
100 69
150
125
110
88

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Thóc (kg) Gạo(kg)
100 69
150 103,5
125 86,25
110 75,9
88 60,72

Bài 3 trang 84 Toán 5: Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a)     30 000 đồng;

b)    60 000 đồng;

c)     90 000 đồng.

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Lời giải: Lần lượt ấn các nút:

a)     3 0  0 0 0 : 0 . 6 % =   được 5 000 000 đồng

b)    6 0 0 0 0 : 0 . 6 % =     được 10 000 000 đồng

c)     9 0 0 0 0 : 0 . 6 % =     được 15 000 000 đồng

Nói thêm: Từ a sang b (và c ) số tiền lãi tăng 2 (3) lần vậy số tiền gửi cũng tăng 2 (3) lần.

Advertisements (Quảng cáo)