Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Những dạng bài về số thập phân, tỷ số phần trăm toán 5 phổ biến trong các đề thi

Dethikiemtra.com tiếp tục gửi tới các em 18 bài tập là các dạng bài phổ biến trong đề thi, kiểm tra về số thập phân, tỷ số phần trăm trong chương trình Toán lớp 5.

Phần 2: Từ bài 19 đến 36 trong Toán chọn lọc lớp 5

19. Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân:

20. Viết các số sau thành số thập phân:

21. Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số:

2,15; 5,022; 4,6;0,324

22. Khi nhân một số với 124, một bạn học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên dẫn đến kết quả sai là 88,2. Em hãy tìm kết quả đúng của phép nhân.

23. Một cửa hàng có 86,5 tạ đường. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 26,7 tạ, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 6,78 tạ. Hỏi sau hai ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ đường?

Advertisements (Quảng cáo)

24. Có ba tổ công nhân tham gia đắp đường, tổ một đắp được 25,7m, tổ hai đắp được hơn tổ một 5,3m và đắp kém tổ ba 3,5m. Hỏi cả ba tổ đắp được tất cả bao nhiêu mét đường?

25. Một sọt cam nặng tổng cộng 76,65kg. Biết rằng nếu lấy 4kg ở sọt thứ nhất chuyển sang sọt thứ hai thì sọt thứ hai nặng hơn sọt thứ nhất l,85kg. Hỏi mỗi sọt cam nặng bao nhiêu kilgam?

26. Nhà An nuôi 8 con bò, trong đó có 3 con bò đực. Hỏi số bò đực chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số bò?

Tỉ số phần trăm giữa số bò đực và số bò cái là bao nhiêu?

27. Một xí nghiệp có 60 công nhân được chia thành hai tổ, trong đó tổ một chiếm 40% tổng số công nhân. Hỏi Tổ một có bao nhiêu công nhân?

Tỉ số phần trăm giữa số công nhân tổ một và số công nhân tổ hai là bao nhiêu?

Advertisements (Quảng cáo)

28. Một người bán máy quay sinh tố với giá 403300 đồng, tính ra người đó được lãi 9% giá vốn. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu tiền?

29. Tính nhanh:

30. Tìm hai số, biết trung bình cộng của chúng là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số và số này bằng 80% số kia.

31. Trong một phép chia số thập phân, thương đúng là 102,5. Khi thực hiện phép chia, một học sinh đã quên đặt một số 0 ở thương nên lúc thử lại bằng cách lấy thương nhân với số chia, được một số nhỏ hơn số bị chia 432,9 đơn vị. Tìm số bị chia và số chia.

32.Có ba xe tải chở tổng cộng 15,6 tấn hàng hóa. Xe thứ nhất chở bằng 3/4 xe thứ hai, xe thứ ba chở ít hơn tổng số hàng hóa hai xe đầu chở được là 1,2 tấn. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng hóa?

33. Nước biển chứa 4% muối, cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 600g nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%.

34. Một người gửi tiết kiệm 15 triệu đồng với lãi suất 1,1% một tháng. Tính: Số tiền lãi sau một tháng.

Số tiền cả gốc và lãi sau hai tháng nếu người đó chỉ đến rút tiền một lần.

Số tiền cả gốc và lãi sau ba tháng nếu người đó chỉ đến rút tiền một lần.

35. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 75% chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích tăng thêm 12m2. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

36. Hãy so sánh A và B, biết A = 19,93 x 19,99; B = 19,96 x 19,96.

Hướng dẫn 1 số bài tập:

Đáp án bài 26

Đáp án bài34

Advertisements (Quảng cáo)