Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 50

Luyện tập chung tiết 50 Chương 2 toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 80.

Bài 1: Viết các hỗn số sau thành số thập phân:
2016-12-09_205738

 4,5;   3,8;    2,75;   1,48.


Bài 2: Tìm x:

a)     x x 100 = 1,643 + 7,357

b)    0,16 : x = 2 – 0,4

H/d:

Advertisements (Quảng cáo)

a)     x x 100 = 9                               b) 0,16 :  x = 1,6

x = 9 : 100                                   x = 0,16 : 1,6

x = 0,09                                       x = 0,1


Bài 3 trang 80 SGK Toán 5: Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút đuoc 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ . Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

Advertisements (Quảng cáo)

Lời giải: Ngày thứ 3 máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:
100% – (35% + 40%) = 25%


Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

805m2 =  ..ha

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 80,5

B. 8,05

C.0,805

D. 0,0805

Đáp án đúng: D (0,0805)

805m2 = 0,0805 ha

Advertisements (Quảng cáo)