Trang Chủ Chủ đề Chương 2 Toán 5: Số thập phân

Chương 2 Toán 5: Số thập phân

Những dạng bài về số thập phân, tỷ số phần trăm toán 5 phổ biến trong các đề thi
Những dạng bài về số thập phân, tỷ số phần trăm toán 5 phổ biến trong các đề thi
Dethikiemtra.com tiếp tục gửi tới các em 18 bài tập là các dạng bài phổ biến trong đề thi, kiểm tra về số thập phân, tỷ số phần trăm trong chương trình Toán lớp 5. Phần 2: Từ bài 19...
Bài 1,2,3 trang 83,84 Toán 5: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số về phần trăm
Bài 1,2,3 trang 83,84 Toán 5: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số về phần trăm
Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số về phần trăm Toán 5. Bài 1 trang 83, bài 2,3 trang 84 SGK. Hướng dẫn sử dụng máy tính tính tỉ số phần trăm Ví dụ 1: Tính  34% của...
Giải bài 1,2,3 trang 82 lớp 5 môn toán: Giới thiệu máy tính bỏ túi
Giải bài 1,2,3 trang 82 lớp 5 môn toán: Giới thiệu máy tính bỏ túi
Giải bài 1,2,3 trang 82 SGK Toán 5: Máy tính bỏ túi giúp ta thực hiện các phép tính thường dùng như cộng, trừ, nhân, chia và giải toán về tỉ số phần trăm. Có nhiều loại máy tính...
Bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 50
Bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 50
Luyện tập chung tiết 50 Chương 2 toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 80. Bài 1: Viết các hỗn số sau thành số thập phân:  4,5;   3,8;    2,75;   1,48. Bài 2: Tìm x: a)     x x 100 = 1,643 +...
Bài 1,2,3,4 trang 79,80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 49
Bài 1,2,3,4 trang 79,80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 49
Luyện tập tập chung tiết 49 Toán 5 - Chương 2. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 79; bài 4 trang 80. Bài 1 Tính: a)     216,72 : 42; b)    1: 12,5; c)     109,98 :  42,3 Đáp số a) 5,16;    b) 0,08;...
Giải bài 1,2,3 trang 79 toán lớp 5: Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm
Giải bài 1,2,3 trang 79 toán lớp 5: Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm
Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm Lớp 5 Toán - Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 79. Bài 1:  a)     Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42. b)    Một tổ sản xuất làm...
Bài tập 1,2,3 trang 78 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài tập 1,2,3 trang 78 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 78 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Trước khi làm bài tập trong sách, các em xem bài mẫu...
Bài tập 1,2,3,4 trang 77 Toán 5: Luyện tập tiết 46
Bài tập 1,2,3,4 trang 77 Toán 5: Luyện tập tiết 46
Luyện tập tiết 46 (Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo) Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 77 SGK Toán 5: Luyện tập Bài 1: a)     Tìm 15% của 320; b)    Tìm 24% của 235m2; c)     Tìm 0,4% của...
Giải bài 1,2,3 trang 77 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Giải bài 1,2,3 trang 77 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Tiết 75: Đáp án và lời giải  chi tiết bài tập 1,2,3 trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Biết cách tìm tỉ số % của hai số. - Vận dụng để giải các...
Bài 1,2,3 trang 76 môn Toán 5: Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 1,2,3 trang 76 môn Toán 5: Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm
Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 76 SGK . Bài 1: Tính (theo mẫu): a)     27,5% + 38%; b)    30% - 16%; c)     14,2% x 4; d)    216% : 8%. Giải: a)     27,5% +...