Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 82 lớp 5 môn toán: Giới thiệu máy tính bỏ túi

Giải bài 1,2,3 trang 82 SGK Toán 5: Máy tính bỏ túi giúp ta thực hiện các phép tính thường dùng như cộng, trừ, nhân, chia và giải toán về tỉ số phần trăm. Có nhiều loại máy tính bỏ túi. Về cơ bản các loại máy tính bỏ túi và cách sử dụng chúng tương tự như nhau.

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:

a)     126,45 + 796,892;

b)    352,19 – 189,471;

c)     75,54 x 39;

d)    308,85 : 14,5

 Lần lượt ấn các nút:

a)     1 2 6 . 4 5 + 7 9 6 . 8 9 2 = 923,342

b)    3 5 2 . 1 9 -1 8 9 . 4 7 1 = 162,719

Advertisements (Quảng cáo)

c)     7 5 . 5 4 x 3 9 = 2946,06

d)    3 0 8 . 8 5 : 1 4 . 5 = 21,3


Bài 2: Viết các phân số sau thành số thập phân (cho phép sử dụng máy tính bỏ túi)

2016-12-10_082655

Chia tử số cho mẫu số:

Advertisements (Quảng cáo)

–         Ấn 3 : 4 = , ta có:  3/4= 0,75

–         Ấn 5 : 8 =, ta có:   5/8= 0,625

–         Ấn 6 : 2 5 =, ta có:  6/25= 0,24

–         Ấn 5 : 4 0 =, ta có:  5/40 = 0,125


Bài 3 trang 82: Một học sinh lần lượt ấn các phím sau: 4 . 5 x 6 – 7 =

Theo em, bạn đó đã tính giá trị biểu thức nào?

Bạn đó sẽ nhận giá trị của biểu thức: 4,5 x 6 – 7.


Bài tập thực hành + luyện tập trong vở bài tập

Hướng dẫn làm Bài số 1,2 trong VBT

3. Hãy ấn lần lượt các phím sau:

a) Kết quả thu được là: 9,25.

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức: 3 X 6 :1,6 – 1,9.

Advertisements (Quảng cáo)