Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Luyện tập tiết 167: Giải bài 1,2,3 trang 172 Toán lớp 5

Bài luyện tập tiết 167 này sẽ giúp học sinh củng cố kĩ năng giải các bài toán có nội dung hình học (giải bài 1,2,3 trang 172 SGK Toán 5)

Bài 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các vien gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kế).

Chiều rộng nền nhà là: 8 x 3/4 = 6 (m)

D.tích nền nhà là: 8 x 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2.

D.tích một viên gạch là: 4 x 4 =16 (dm2)

Số viên gạch để lát cả  nền nhà là: 4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Lát gạch cả nền nhà thì tốn hết: 20000 x 300 = 6000000(đồng)

Đáp số: 6000000 đồng.


Bài 2. Một thửa ruộng hìnhthang có trung bình cộng hai đáy là 36m. D.tích thửa ruộng đó bằng d.tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hìnhthang.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hìnhthang.

Bài giải:

a) Cạnh mảnh đất hình-vuông là: 96 : 4 = 24 (m)

Diện-tích mảnh đất hình-vuông là: 24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện-tích của thửa ruộng hình-thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình-thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình-thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng là: (72 – 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng  là: 72 – 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


Bài 3 trang 172. Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

a) Tính chu vi hình chữnhật ABCD.

b) Tính diệntích hình thang EBCD.

c) CHo M là trung điểm của cạnh BC. Tính diệntích hình tam giác EDM.

Lời giải: a) Chu vi hình chữnhật ABCD là:

(84 + 28) x 2 = 224 (cm)

b) Diện-tích hình-thang EBCD là:

Diện tích hình tam giác EDM là: 1568 – (196 + 588) = 784 (cm2)

Đáp số: a) 224cm2 ; b) 1568cm2; c) 784cm2

Advertisements (Quảng cáo)