Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2 trang 111 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

CHIA SẺ

Tiết 107 – Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương: Đáp án và Gợi ý giải bài 1, 2 trang 111 SGK Toán 5.

– Tự nhận biết được hình- lập-phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt. Vận dụng được quy tắc tính dtich của hình lậpphương để giải các bài toán có liên quan.

a) Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của bằng diện tích một mặt nhân với 6.


Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2).

Đáp số: 9m2; 13,5m2.


Bài 2 trang 11: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng có dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt. Vậy diện tích bìa cần dùng để làm hộp là:

2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 (dm2)

Đáp số: 31,25dm2