Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2 Toán lớp 5 trang 110 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật trang 110 Toán 5.

Diện tích xung quanh: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Diện tích toàn phần: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của ba diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

Quan sát hình hộp chữ nhật và hình khai triển trên đây ta thấy:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của hình chữ nhật có:

Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (cm) (tức là bằng chu vi của mặt đáy hình hộp), chiều rộng 4cm (tức là bằng chiều cao của hình hộp).

Do đó, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

Advertisements (Quảng cáo)

26 x 4 = 104 (cm2)

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).


Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 110 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

Lời giải: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(5 + 4) x 2 x 3 = 54 (dm2)

Advertisements (Quảng cáo)

Diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

54 + 20 x 2 = 94 (dm2)

Đáp số: 54dm2; 94dm2


Bài 2 trang 110: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

Lời giải: Diện tích của thùng tôn là: (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 (dm2)

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số:  204dm2

Advertisements (Quảng cáo)