Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 108 Toán 5: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 108 SGK Toán 5: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

a) Hình hộp chữ nhật: Bao diêm, Viên gạch

Hình hộp chữ nhật

– Tâm đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q.

– Mười hai cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh DC, cạnh AD, cạnh MN, cạnh NP, cạnh QP, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao.

b) Hình lập phương

Ta cũng thường gặp trong thực tế một số đồ vật như con súc sắc có dạng hình lập phương.

Advertisements (Quảng cáo)

Hình lập phương có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau,


Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

HÌnh/ Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh Số đỉnh
Hình hộp chữ nhật
HÌnh lập phương

Đáp án:

HÌnh/ Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh Số đỉnh
Hình hộp chữ nhật  6  12  8
HÌnh lập phương  6  12  8

Bài 2: a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật (hình bên).

b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABMN, BCPN.

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án : a) Các cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là:

AB = MN = QP =  DC

AD = MQ = BC = NP

AM = BN = CP = DQ

b) Diện tích mặt đáy MNPQ là:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích của mặt bên ABNM là: 6 x 4 = 24 (cm2)

Diện tích của mặt bên BCPN là: 4 x 3 = 12  (cm2)

Đáp số: b) 18cm2, 24cm2, 12cm2.


Bài 3 trang 108 Toán 5: Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?

Đáp án: Hình A là hình hộp chữ nhật (vì có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao).

Hình C là hình lập phương ( vì có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau).

Advertisements (Quảng cáo)