Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2 trang 104 SGK Toán 5: Luyện tập về tính diện tích

CHIA SẺ

Luyện tập về tính diện tích trang 103, 104. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 104 SGK Toán 5: Luyện tập về tính diện tích

Bài tập minh họa:

Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:

Ta có thể thực hiện như sau:

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

b) Tính diện tích mảnh đất

Độ dài cạnh DC là:

25 + 20 + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

70 x 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:

20 x 20 x 2 = 800  (m2)

Diện tích mảnh đất là:

2807 + 800 = 3607 (m2)


Bài 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Giải: Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật:

Chiều dài hình chữ nhật I là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật I là:

11,2 + 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật II là:

6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích của mảnh đất là:

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 (m2).


Bài 2 trang 104 Toán 5: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Giải: Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là: 40,5 + 100,5 = 141(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là: 50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là: 141 x 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:

50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là: 11280 – 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 m2