Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2 trang 102 Toán 5: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 102 SGK Toán 5: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Lý thuyết và bài tập minh họa:

Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của một trường tiểu học.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

– Có 50% số sách là truyện thiếu nhi;

– Có 25% số sách là sách giáo khoa;

– Có 25% số sách là các loại sách khác;

Bài 1: Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên bản đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:

a) Thích màu xanh ?

Advertisements (Quảng cáo)

b) Thích màu đỏ ?

c) Thích màu trắng ?

d) Thích màu tím ?

Lời giải: a) Có 40% số học sinh thích màu xanh. Vậy số học sinh thích màu xanh là:

120 : 100 x 40 = 48 (học sinh)

Advertisements (Quảng cáo)

b) Có 25% số học sinh thích màu đỏ. Vậy số học sinh thích màu đỏ là:

120 : 100 x 25 = 30 (học sinh)

c) Có 20% số học sinh thích màu trắng. Vậy số học sinh thích màu trắng là:

120 : 100 x 20 = 24 (học sinh)

d) Có 15% số học sinh thích màu tím. Vậy số học sinh thích màu tím là:

120 : 100 x 15 = 18 (học sinh)

Đáp số: a) 48 học sinh; b) 30 học sinh; c) 24 học sinh; d) 18 học sinh.


Bài 2 trang 102: Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Đáp án : Biểu đồ nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.

– Có 17,5% là học sinh giỏi.

– Có 60% là học sinh khá.

– Có 22,5% là học sinh trung bình.

Advertisements (Quảng cáo)