Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2 trang 105,106 môn Toán 5: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) 

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 105; bài 2 trang 106 SGK Toán 5: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Bài minh họa:

Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.

Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:

a) Nối điểm A với điểm D, khi đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

b) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giả sử ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau

c) Tính:

Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5 m2.


Gợi ý giải bài tập:

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1: Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

AD = 63m

AE = 84m

BE = 28m

GC = 30m

Giải: Mảnh đất đã cho được chia thàng một hình chữ nhật AEGD và hai hình tam giác AEB và BGC

Advertisements (Quảng cáo)

Diện tích hình chữ nhật AEGD là: 84 x 63 = 5292 (m2)

Độ dài cạnh BG là: 28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình tam giác BGC là: 91 x 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích hình tam giác ABE là: 84 x 28 : 2 = 1176 (m2)

Diện tích mảnh đất là: 5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)

Đáp số: 7833 (m2).


Bài 2 trang 106: Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

BM = 20,8m

CN = 38m

AM = 24,5m

MN = 37,4m

ND = 25,3m

Giải: Mảnh đất được chia thành một hình thang BMCN là hai hình tam giác ABM và CND.

Diện tích hình thang BMCN là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06  (m2)

Đáp số: 1835,06m2

Advertisements (Quảng cáo)